Afgeleide functies > Extremen berekenen
1234567Extremen berekenen

Inleiding

Als je een functievoorschrift hebt, kun je met de grafische rekenmachine een bijpassende grafiek tekenen. Je kunt dan de extreme waarden door de machine laten berekenen. Nadeel daarvan is dat je vaak niet zeker weet of je alle extremen in beeld hebt. Verder kan je rekenmachine ze alleen maar benaderen. Met behulp van de afgeleide van de functie kun je extremen echt berekenen: het zijn de punten van de grafiek waarin de afgeleide overgaat van positief in negatief of omgekeerd.

Je leert in dit onderwerp:

  • extremen berekenen met behulp van de afgeleide van een functie;

  • extremen berekenen bij families van functies;

  • het berekenen van extremen toepassen in praktijksituaties.

Voorkennis:

  • differentiëren met de machtsregel, de somregel en de constante-regel;

  • werken met de diverse soorten functies;

  • extremen bepalen met behulp van de GR en met behulp van hellingsgrafieken.

verder | terug