Afgeleide functies > Extremen berekenen
1234567Extremen berekenen

Verkennen

Opgave V1

Bekijk de functies en .
Hoe kun je algebraïsch de toppen van beide functies vinden? Wat valt je op als je dit doet?

verder | terug