Afgeleide functies > Extremen berekenen
1234567Extremen berekenen

Testen

Opgave 17

Bereken bij deze functies de extremen.

a

b

Opgave 18

Gegeven is de functie .

a

Bereken de extremen met behulp van differentiëren.

b

Met welke vensterinstellingen krijg je de grafiek van goed in beeld op de grafische rekenmachine.

c

Hoeveel oplossingen heeft de vergelijking ?

Opgave 19

Bekijk de grafieken van en . De lijn met snijdt de grafieken van en in de punten en .
Bereken exact de maximale lengte van .

verder | terug