Afgeleide functies > Buigpunten
1234567Buigpunten

Inleiding

Zodra de helling van de grafiek overgaat van toenemende stijging (of daling) naar afnemende stijging (of daling), of omgekeerd, spreek je van een buigpunt. In zo'n buigpunt heeft de helling een (lokaal) maximum of minimum. Je vindt buigpunten dus door naar de extremen van de afgeleide te zoeken.

Je leert in dit onderwerp:

  • de betekenis van de tweede afgeleide voor de grafiek kennen;

  • buigpunten berekenen met behulp van de tweede afgeleide van een functie;

  • het opstellen van de vergelijking van een buigraaklijn.

Voorkennis:

  • differentiëren met de machtsregel, de somregel en de constante-regel;

  • werken met de diverse soorten functies;

  • extremen bepalen met behulp van differentiëren.

verder | terug