Afgeleide functies > Buigpunten
1234567Buigpunten

Voorbeeld 2

Bekijk de grafiek van de functie .

Met de applet kun je de raaklijn in het buigpunt maken, kortweg de buigraaklijn.
Stel een formule voor de buigraaklijn op.

> antwoord

Bepaal de tweede afgeleide:

Het buigpunt vind je door op te lossen:

geeft .

De coördinaten van het buigpunt zijn .

De helling in dat punt is . De getekende raaklijn heeft een formule van de vorm , waarin je vindt door het buigpunt in te vullen: geeft .

De vergelijking van de buigraaklijn is:

Opgave 6

Hier zie je de grafiek van met daarin de buigraaklijn, de raaklijn in het buigpunt, getekend. Stel een vergelijking op van de getekende buigraaklijn.

a

Welke coördinaten heeft het buigpunt?

b

Bereken de richtingscoëfficiënt van deze raaklijn.

c

Stel een vergelijking op van de getekende buigraaklijn.

verder | terug