Afgeleide functies > Buigpunten
1234567Buigpunten

Verkennen

Opgave V1

De afstand die een bewegend voorwerp als functie van de tijd aflegt wordt gegeven door met .
Het voorwerp heeft op al een flinke beginsnelheid. Vervolgens remt het wat om daarna weer te versnellen.

a

Hoe zie je dat aan de grafiek?

b

Met differentiëren kun je een formule opstellen voor de snelheid van dit voorwerp. Welke formule is dat?

c

Hoe kun je een formule opstellen voor de verandering van die snelheid, de versnelling?

d

Het tijdstip waarop het voorwerp van vertragen overgaat in versnellen kun je exact berekenen. Laat zien hoe.

verder | terug