Afgeleide functies > Veeltermen
1234567Veeltermen

Inleiding

Een mooie proeftuin om alle aspecten van differentiëren te leren kennen en te oefenen is een categorie functies die in de wiskunde veeltermfuncties wordt genoemd. Een veeltermfunctie heeft een voorschrift dat bestaat uit een optelling van machtsfuncties met gehele positieve exponenten (een veelterm of polynoom).

Je leert in dit onderwerp:

  • wat een veelterm en een veeltermfunctie is;

  • extremen en buigpunten van veeltermfuncties berekenen;

  • veeltermen vermenigvuldigen en delen.

Voorkennis:

  • differentiëren met de machtsregel, de somregel en de constante-regel;

  • werken met lineaire, kwadratische en machtsfuncties met gehele positieve exponent;

  • extremen en buigpunten bepalen met behulp van differentiëren.

verder | terug