Afgeleide functies > Veeltermen
1234567Veeltermen

Toepassen

Opgave 14Fietsenstalling
Fietsenstalling

Voor het bouwen van een eenvoudige fietsenstalling is m2 golfplaat beschikbaar. Daarmee worden beide zijwanden, de achterwand en de bovenkant bekleed. Het geraamte van het bouwsel wordt zo gemaakt dat een zuiver rechthoekig blok ontstaat, dat even hoog als diep is.

a

Geef de formule voor de inhoud van het rechthoekige blok als functie van .

b

Welke waarden kan aannemen?

c

Welke waarden kan de inhoud van de fietsenstalling aannemen?

verder | terug