Afgeleide functies > Veeltermen
1234567Veeltermen

Verkennen

Opgave V1

Hiernaast zie je de grafiek van .
Dit is een functie waarvan het voorschrift bestaat uit een product van drie veeltermen.

a

Werk de haakjes uit en laat zien dat het functievoorschrift ook een veelterm is.

b

Hoe kun je aan het functievoorschrift zien hoeveel nulpunten, extremen en buigpunten er zijn?

verder | terug