Afgeleide functies > Veeltermen
1234567Veeltermen

Testen

Opgave 15

Gegeven zijn de functies en .

a

Bereken algebraïsch de nulpunten en extremen van de functie .

b

Bereken algebraïsch de snijpunten van de grafieken van en en los op .

c

Onderzoek hoeveel waarden voor er zijn waarvoor beide grafieken dezelfde helling hebben.

Opgave 16

Los op: .

Opgave 17

Gegeven is voor elke reële waarde van de functie met het domein .

a

Bereken de nulpunten, de toppen en de buigpunten van de grafiek van .

b

De lijn en de grafiek van hebben precies drie punten gemeenschappelijk. Bereken .

c

Voor welke waarden van heeft precies drie extremen?

Opgave 18

Op het domein zijn de volgende functies gegeven: en .

a

Los op: .

b

Bereken algebraïsch de nulpunten, de toppen en het buigpunt van de grafiek van .

c

Voor welke waarden van heeft de vergelijking twee oplossingen?

d

 Voor welke waarden van bestaan er geen raaklijnen van die evenwijdig zijn aan ?

verder | terug