Afgeleide functies > Veeltermen
1234567Veeltermen

Theorie

Een veelterm (of polynoom) is een uitdrukking van de vorm

`a_nx^n + a_(n-1) x^(n-1) + a_(n-2) x^(n-2) + ... + a_2 x^2 + a_1 x + a_0`

Een functie waarvan het voorschrift zo'n veelterm is heet een veeltermfunctie of n-de graads functie.
Het domein van dergelijke functies is `ℝ` .

De hoofdstelling van de algebra zegt dat een vergelijking zoals
`a_(n)x^n + a_(n-1) x^(n-1) + a_(n-2) x^(n-2) + ... + a_2 x^2 + a_1 x + a_0 = 0`
maximaal `n` reële oplossingen heeft.
Het bewijs van deze stelling vereist een verdere studie van de algebra...

Deze stelling betekent wel dat een `n` -de graads functie maximaal `n` nulpunten heeft.
Bovendien betekent dit dat er maximaal `n-1` extremen en maximaal `n-2` buigpunten zijn.

Als je veeltermen vermenigvuldigd, krijg je opnieuw een veelterm. Zie Voorbeeld 3.
Maar als je veeltermen deelt, dan is dit niet altijd het geval. Zie Voorbeeld 4.

verder | terug