Differentieerregels > De kettingregel
1234567De kettingregel

Theorie

Een samengestelde functie is een functie die uit twee of meer geschakelde functies bestaat.

Voor een samengestelde functie geldt bijvoorbeeld `f(x) = f(g(x))` .

De afgeleide van `f(x) = f(g(x))` is `f'(x) = f'(g(x))*g'(x)` .

Deze regel voor de afgeleide van een samengestelde functie heet de kettingregel.

> bewijs

Volgens de limietdefinitie van de afgeleide is `f'(x) = lim_(h → 0) (f(x+h) - f(x))/h` .

Voor `f(x) = f(g(x))` geldt: `f'(x) = lim_(h → 0) (f(g(x+h)) - f(g(x)))/h`
en voor `g'(x) = lim_(h → 0) (g(x+h) - g(x))/h` .

Uit deze laatste definitie volgt voor waarden van `h` dicht bij `0` : `g(x+h) - g(x) ~~ h*g'(x)` .

En daarom: `g(x+h) ≈ g(x) + h*g'(x)` .

Zodat: `f'(x) = lim_(h → 0) (f(g(x) + h*g'(x)) - f(g(x)))/h = lim_(h → 0) (f(g(x) + h*g'(x)) - f(g(x)))/(h*g'(x))*g'(x)` .

Stel `h*g'(x) = p` .

Als `h rarr 0` , dan ook `p rarr 0` (als `g'(x)` bestaat).

Dus `f'(x) = lim_(p → 0) (f(g(x) + p) - f(g(x)))/p * g'(x) = f'(g(x)) * g'(x)` .

verder | terug