Differentieerregels > De productregel
1234567De productregel

Toepassen

In een cartesisch assenstelsel kun je de hoek berekenen die een lijn met de `x` -as of de `y` -as maakt. Als de lijn een richtingscoëfficiënt `a` heeft en `alpha` is de hoek met de positieve `x` -as, dan is:

`tan(alpha) = a`

Denk er wel om dat het assenstelsel cartesisch moet zijn, dus op de `x` -as en op de `y` -as dezelfde schaalverdeling moet hebben.

Opgave 11

Gegeven is in een cartesisch assenstelsel de grafiek van de functie `f(x) = (x - 3)^2 (x + 1)^2` .

a

Bereken de hoek die de raaklijn aan de grafiek van `f` voor `x=2` met de `x` -as maakt.

b

Bereken de hoek die de raaklijn aan de grafiek van `f` in het snijpunt met de `y` -as, met de `y` -as maakt.

Opgave 12

Gegeven is in een cartesisch assenstelsel de grafiek van de functie: `f(x) = x(2x + 3)^2` .

a

Bereken de coördinaten van het snijpunt met de `y` -as.

b

Bereken de helling van de raaklijn in het snijpunt met de `y` -as.

c

De lijn `l: y = ax + b` snijdt de grafiek in het snijpunt met de verticale as loodrecht. Bereken `a` en `b` .

verder | terug