Differentieerregels > De productregel
1234567De productregel

Voorbeeld 2

Gegeven is de functie: `f(x) = x sqrt(1 + x^2)` .
Bereken met behulp van differentiëren de richtingscoëfficiënt van de raaklijn aan de grafiek voor `x = 0` .

> antwoord

De afgeleide vind je met behulp van de productregel en de kettingregel:
`f(x) = x*(1 + x^2)^(1/2)`
`f'(x) = x*1/2 (1 + x^2)^(text(-)1/2)*2x + (1 + x^2)^(1/2)*1 = (x^2)/(sqrt(1 + x^2)) + sqrt(1+x^2) = (1 + 2x^2)/(sqrt(1 + x^2))`
De richtingscoëfficiënt van de raaklijn voor `x = 0` is `f'(0) = 1` .

Opgave 5

Gegeven is de functie `f(x) = (x^2 - 1)*sqrt(4 - x^2)` . Bekijk de volledige grafiek van deze functie in een cartesisch assenstelsel.

a

Bepaal de afgeleide van deze functie. Schrijf je antwoord als één breuk.

b

Bereken algebraïsch de extremen van `f` .

c

De grafiek van `f` gaat door het punt `(1, 0)` .
Bereken de richtingscoëfficiënt van de raaklijn in dit punt aan de grafiek.

verder | terug