Differentieerregels > De productregel
1234567De productregel

Verkennen

Opgave V1

In deze grafieken zie je hoe de lengte `L` en de breedte `B` van een plank van `60` cm bij `60` cm in de loop van de tijd veranderen.

a

In welke periode krimpt de plank in de lengte sneller dan in de breedte?

b

Op `t = 0` is de plank vierkant. Tijdens het krimpen verandert de verhouding tussen lengte en breedte. Na hoeveel dagen is de plank opnieuw ongeveer vierkant?

c

Op `t = 90` is de lengte van de plank `58,3` cm en de breedte van de plank `58,5`  cm. De plank krimpt dan in de lengte met `0,007` cm per dag en in de breedte met `0,017` cm per dag. Met hoeveel cm2 per dag verandert de oppervlakte dan?

verder | terug