Differentieerregels > De quotiëntregel
1234567De quotiëntregel

Inleiding

Als je twee functievoorschriften `f(x)` en `g(x)` deelt, krijg je een nieuwe functie die de quotiëntfunctie van `f` en `g` heet. Soms kun je die quotiënten uitwerken, maar meestal niet.
Daarom moet je een differentieerregel hebben voor quotiëntfuncties `(f(x))/(g(x))` .

Je leert in dit onderwerp:

  • de regel voor het differentiëren van quotiëntfuncties gebruiken.

Voorkennis:

  • allerlei soorten functies gebruiken;

  • differentiëren met de machtsregel, de constante-regel, de somregel, de kettingregel en de productregel;

  • werken met de afgeleide en de tweede afgeleide, onder andere voor het berekenen van extremen en buigpunten.

verder | terug