Differentieerregels > De quotiëntregel
1234567De quotiëntregel

Toepassen

Opgave 12Gelijkstroomcircuit
Gelijkstroomcircuit

Een gelijkstroomcircuit bestaat uit een `12` volts batterij met een inwendige weerstand van `12` ohm en een variabele weerstand van `R` (ohm). Het vermogen `P` (in watt) dat door dit circuit wordt opgewekt, wordt gegeven door `P = RI^2` . De stroomsterkte `I` wordt daarin gegeven door `I = 12/(R+12)` .

a

Druk het ontwikkelde vermogen uit in `R` , de variabele weerstand.

b

Bereken het maximaal ontwikkelde vermogen met behulp van differentiëren.

Opgave 13Sierlinten
Sierlinten

De afdeling Verpakking van een bedrijf heeft de opdracht gekregen balkvormige doosjes te maken waarvan de lengte vier keer zo groot is als de breedte. Om elke doos worden twee zijden sierlinten aangebracht zoals je in de tekening ziet. De inhoud van de doosjes moet `1` liter zijn. Het bedrijf wil het verbruik van het sierlint zo klein mogelijk houden.

a

Stel een formule op voor de lengte `L` van het benodigde sierlint als functie van de breedte `x` van de doos.

b

Bereken met behulp van differentiëren bij welke afmetingen van het doosje de lengte van het sierlint zo klein mogelijk is. Geef je antwoord in millimeter nauwkeurig.

verder | terug