Differentieerregels > De quotiëntregel
1234567De quotiëntregel

Verwerken

Opgave 7

Differentieer de volgende functies.

a

`f(x) = (x + 1)/(x^2 - 16x)`

b

`f(x) = (x^2-10)/(2x)`

c

`f(x) = (2x)/(x^2-10)`

d

`f(x) = (text(-)4)/(1-3x^2)`

Opgave 8

Bekijk de grafiek van de functie `f(x) = (10x - 40)/(x^2 - 10)` .

a

Bereken exact de extremen van `f` .

b

Los op: `(10x-40)/(x^2-10) = text(-)x+4` .
Wat heeft de oplossing voor betekenis voor de grafiek van `f` ?

Opgave 9

Toon aan dat de afgeleide van `f(x) = (x+3)/(x sqrt(1-2x))` gelijk is aan `f'(x) = (x^2 + 9x - 3)/((x^2 - 3x^3)sqrt(1-2x))`

Opgave 10

Gegeven is de functie: `f(x) = (3x sqrt(3))/(sqrt(x^2 - 1)) + x` met `x gt 1` .

a

Toon aan dat geldt:
`f'(x) = (text(-)3sqrt(3))/((x^2 - 1)sqrt(x^2 - 1)) + 1`

b

Bereken exact het minimum.

c

Er is een punt `A` op `f` met raaklijn `l: y = f'(x_A)x + b` , waarvoor geldt dat `f(x_A) = x_A + 1/2 b` .
Bereken de coördinaten van `A` .

Opgave 11

Bekijk de grafiek van `f(x) = 10/(sqrt(x^2 + 2))` .

Voor welke waarde van `x` is de stijging maximaal?

verder | terug