Differentieerregels > De quotiëntregel
1234567De quotiëntregel

Verwerken

Opgave 7

Differentieer de volgende functies.

a

b

c

d

Opgave 8

Bekijk de grafiek van de functie .

a

Bereken exact de extremen van .

b

Los op:
Wat heeft de oplossing voor betekenis voor de grafiek van ?

Opgave 9

Toon aan dat de afgeleide van gelijk is aan

Opgave 10

Gegeven is de functie: met .

a

Toon aan dat geldt:

b

Bereken exact het minimum.

c

Er is een punt op met raaklijn , waarvoor geldt dat .
Bereken de coördinaten van .

Opgave 11

Bekijk de grafiek van

Voor welke waarde van is de stijging maximaal?

verder | terug