Differentieerregels > De quotiëntregel
1234567De quotiëntregel

Voorbeeld 1

Gegeven is de functie:
Differentieer met behulp van de quotiëntregel.

> antwoord

Voor de afgeleide van een quotiëntfunctie geldt de quotiëntregel:

In dit geval geldt:

  • teller:  met 

  • noemer:   met  

Dus de gevraagde afgeleide is:

Opgave 3

Gegeven is de functie:

a

Bepaal van deze functie de afgeleide met behulp van de quotiëntregel.

b

Je kunt ook het functievoorschrift eerst herschrijven. Dan hoef je de quotiëntregel helemaal niet te gebruiken. Bepaal nu de afgeleide zonder de quotiëntregel toe te passen. Welk van beide methodes om te differentiëren is hier het handigst?

Opgave 4

Differentieer de functies. Ga daarbij eerst na of het gebruik van de quotiëntregel echt noodzakelijk is of dat je de functie beter eerst kunt vereenvoudigen of uitdelen voordat je gaat differentiëren.

a

b

c

d

e

f

verder | terug