Differentieerregels > De quotiëntregel
1234567De quotiëntregel

Voorbeeld 3

Bekijk het deel van de grafiek van .
Er zijn twee extremen. Bereken die met behulp van de afgeleide van .

> antwoord

De afgeleide is: .
geeft .
En deze vergelijking levert op: .
Uit de grafiek kun je dan aflezen dat de extremen zijn: max. en min.

Opgave 6

Je ziet hier een deel van de grafiek van .

a

Toon aan dat .

b

Bereken het minimum van .

c

Waarom is het punt een buigpunt van de grafiek van ?

verder | terug