Differentieerregels > De quotiëntregel
1234567De quotiëntregel

Voorbeeld 3

Bekijk het deel van de grafiek van `f(x) = (4x)/(x^2+4)` .
Er zijn twee extremen. Bereken die met behulp van de afgeleide van `f` .

> antwoord

De afgeleide is: `f′(x) = (4*(x^2+4) - 4x*2x)/((x^2+4)^2) = (text(-)4x^2+16)/((x^2+4)^2)` .
`f'(x) = 0` geeft `text(-)4x^2 + 16 = 0` .
En deze vergelijking levert op: `x = text(-)2 vv x = 2` .
Uit de grafiek kun je dan aflezen dat de extremen zijn: max. `f(2) = 1` en min. `f(text(-)2) = text(-)1` .

Opgave 6

Je ziet hier een deel van de grafiek van `f(x) = ((x+3)^3)/(3x^2)` .

a

Toon aan dat `f'(x) = ((x - 6)(x + 3)^2)/(3x^3)` .

b

Bereken het minimum van `f` .

c

Waarom is het punt `(text(-)3, 0)` een buigpunt van de grafiek van `f` ?

verder | terug