Differentieerregels > De quotiëntregel
1234567De quotiëntregel

Verkennen

Opgave V1

Een gebroken functie (quotiëntfunctie) heeft de vorm . Je kunt alle quotiëntfuncties schrijven als een product van twee machtsfuncties: .

a

Bepaal de afgeleide van door de functie eerst als een product van twee machtsfuncties te schrijven. Schrijf je antwoord als één breuk.

b

Bepaal op dezelfde manier de afgeleide van de algemene quotiëntfunctie . Schrijf je antwoord als één breuk.

verder | terug