Differentieerregels > De quotiëntregel
1234567De quotiëntregel

Testen

Opgave 14

Differentieer de volgende functies zo handig mogelijk.

a

`f(x) = (2x+5)/(1-x)`

b

`f(x) = π/(3(1 + x^3))`

c

`f(x) = 1/(1+1/x)`

d

`f(x) = (3x-1)/(sqrt(1+x^2))`

Opgave 15

Dit is een deel van de grafiek van `f(x) = (10x)/(0,5x^2 + 1)` .

a

Bereken exact de twee extremen van functie `f` .

b

Bepaal de tweede afgeleide van `f` .

c

Bepaal de buigpunten van de grafiek van `f` .

verder | terug