Differentieerregels > Differentieerbaarheid
1234567Differentieerbaarheid

Voorbeeld 2

Hoe zit het met de differentieerbaarheid van de functie met ?

> antwoord

De functie is te schrijven als
mits
De grafiek is daarom een rechte lijn met een perforatie bij .

Omdat de functiewaarde bij niet bestaat, is de functie daar niet differentieerbaar.

Opgave 6

Onderzoek de differentieerbaarheid van de functies.

a

b

c

verder | terug