Differentieerregels > Differentieerbaarheid
1234567Differentieerbaarheid

Verkennen

Opgave V1

Bekijk de grafiek van op je grafische rekenmachine.

a

Probeer je grafische rekenmachine het hellingsgetal voor te laten vinden.

b

Welk probleem doet zich daarbij voor? Kun je er een verklaring voor vinden?

c

Heeft deze grafiek een raaklijn voor ? Zo ja, welke vergelijking hoort er dan bij die raaklijn?

verder | terug