Differentieerregels > Optimaliseren
1234567Optimaliseren

Inleiding

Een model is een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid.
In de wetenschap wordt veel met modellen gewerkt omdat de werkelijkheid te complex is om zonder meer te beschrijven. Door niet belangrijke details weg te laten (verstandige aannames te doen) kan een model worden opgesteld dat met wiskundige middelen is te beschrijven en door te rekenen. Uit het doorrekenen van het model worden conclusies getrokken die dan weer kunnen worden vergeleken met de realiteit.
Bij het werken met modellen gaat het vaak om het berekenen van extremen, om "optimaliseringsproblemen" . Daarbij wordt het differentiëren toegepast. En er zijn nog andere toepassingen van differentiëren...

Je leert in dit onderwerp:

  • werken met modellen waarin het differentiëren kan worden toegepast, zoals optimaliseringsproblemen;

  • raaklijn opstellen door een punt buiten de grafiek.

Voorkennis:

  • differentiëren met alle differentieerregels;

  • werken met de afgeleide en de tweede afgeleide, onder andere voor het berekenen van extremen en buigpunten.

verder | terug