Integraalrekening > De integraal
123456De integraal

Verkennen

Opgave V1

In een groot spaarbekken stroomt vrijwel voortdurend water in en ook water uit. Het verschil tussen instroom en uitstroom is de stroom in m3/uur, dus afhankelijk van de tijdin uren.
Je kunt van die stroom een grafiek maken en daarmee bepalen hoeveel water er aan het einde van een dag (ongeveer) in het spaarbekken is bijgekomen of afgegaan.
Je kunt bijvoorbeeld elk uur een ondergrens en een bovengrens van de hoeveelheid stroom vaststellen. Positieve waarden betekenen dat er meer instroom dan uitstroom is, bij negatieve waarden is dat andersom. De bovensom is het totaal van de bovengrenzen per uur, de ondersom dat van de ondergrenzen per uur.

a

Hoeveel schat je dat er die dag aan m3 water is bijgekomen?

b

Hoe kun je de schatting verbeteren?

verder | terug