Integraalrekening > De integraal
123456De integraal

Testen

Opgave 15

Gegeven is de functie door op het interval .

a

Verdeel dit interval in gelijke deelintervallen en bereken de onder- en de bovensom van de functie.

b

Bereken de integraal met behulp van je grafische rekenmachine en laat zien dat dit getal tussen de onder en de bovensom in ligt.

c

Bereken de oppervlakte tussen de grafiek van en de -as op het gegeven interval.

Opgave 16

Gegeven is de derdegraads functie met domein .

a

Verdeel het interval in vier gelijke delen en bepaal de ondersom en de bovensom van op dit interval.

b

Je kunt het interval ook in gelijke deelintervallen verdelen. Laat zien dat dan de ondersom gelijk is aan: .

c

Laat zien dat het verschil tussen boven- en ondersom gelijk is aan .

d

Hoe groot moet je kiezen om zeker te weten dat de eerste drie decimalen van de integraal correct zijn?

verder | terug