Integraalrekening > Primitieven
123456Primitieven

Inleiding

Isaac Newton ontdekte al dat je integralen exact kunt berekenen door gebruik te maken van "omgekeerd differentiëren" . Later werd de hoofdstelling van de integraalrekening bewezen: je kunt de integraal van op berekenen vanuit het functievoorschrift door daarbij een functievoorschrift te zoeken zo, dat en dan uit te rekenen. Deze functie noem je een primitieve van .
Dit gaan we nu aannemelijk maken en toepassen...

Je leert in dit onderwerp:

  • de integraal van een functie berekenen door primitiveren;
  • het begrip primitieve van een functie;
  • in eenvoudige gevallen primitieven van functies bepalen.

Voorkennis:

  • functies differentiëren;
  • integralen bepalen met behulp van je grafische rekenmachine.

verder | terug