Integraalrekening > Integreren
123456Integreren

Inleiding

Het berekenen van integralen door middel van primitiveren noem je wel integreren. Omdat primitiveren weinig anders is dan terugrekenen vanuit een afgeleide, spelen bij het integreren de differentieerregels een belangrijke rol. Bijvoorbeeld kun je er de somregel voor integralen uit afleiden en een regel die vaak de substitutieregel wordt genoemd. En uit de productregel leid je de methode van partieel integreren af. Met name deze laatste methode is geen verplichte leerstof voor vwo, je vind er iets over bij de Toepassingen in het Totaalbeeld van dit onderwerp.

Je leert in dit onderwerp:

  • het begrip integreren en de hoofdstelling van de integraalrekening;
  • een paar belangrijke integreerregels;
  • integreren toepassen bij het berekenen van oppervlaktes onder de grafiek van een functie.

Voorkennis:

  • alle differentieerregels gebruiken
  • eenvoudige functies primitiveren;
  • integralen bepalen met behulp van je grafische rekenmachine.

verder | terug