Integraalrekening > Oppervlakte en lengte
123456Oppervlakte en lengte

Voorbeeld 1

Bereken de oppervlakte van het vlakdeel ingesloten door de grafieken van en op het interval .

> antwoord

Opgave 3

Gegeven zijn de functies en .

Bereken met behulp van primitiveren de oppervlakte van het vlakdeel ingesloten door de grafieken van en . Bekijk eventueel eerst Voorbeeld 1.

verder | terug