Integraalrekening > Oppervlakte en lengte
123456Oppervlakte en lengte

Voorbeeld 1

Bereken de oppervlakte van het vlakdeel `V` ingesloten door de grafieken van `f(x)=x^2` en `g(x)=x^4` op het interval `[0 , 1 ]` .

> antwoord

`text(opp)(V)= int_0^1 (x^2 -x^4 )text(d)x = [ 1/3 x^3 - 1/5 x^5 ]_0^1 = 2/15`

Opgave 3

Gegeven zijn de functies `f(x)=4 -x^2` en `g(x)=x+2` .

Bereken met behulp van primitiveren de oppervlakte van het vlakdeel `V` ingesloten door de grafieken van `f` en `g` . Bekijk eventueel eerst Voorbeeld 1.

verder | terug