Integraalrekening > Oppervlakte en lengte
123456Oppervlakte en lengte

Verkennen

Opgave V1

Als je deze cirkel in een `xy` -assenstelsel plaatst met punt `M` in de oorsprong, dan geldt voor elk punt op deze cirkel `x^2+y^2=1` .
Je kunt daarom de cirkel beschrijven met twee functievoorschriften.

a

Welke twee functievoorschriften?

b

Hoe kun je nu de oppervlakte van deze cirkel bepalen met behulp van integreren?

c

Ga na, dat de oppervlakte van de cirkel (ongeveer) gelijk is aan `π` .

d

En kun je iets verzinnen voor het berekenen van de omtrek van deze cirkel?

verder | terug