Integraalrekening > Oppervlakte en lengte
123456Oppervlakte en lengte

Testen

Opgave 13

Gegeven is de functie `f` door `f(x)=4 - 4/(x-3) ^2` .

a

Bereken in twee decimalen nauwkeurig de extremen van `f` en breng de grafiek zo in beeld dat alle karakteristieken zichtbaar zijn.

b

De grafiek van de functie `f` en de beide co├Ârdinaatassen sluiten een gebied `G` in. Bereken door primitiveren de oppervlakte van `G` .

c

Bereken de omtrek van `G` in twee decimalen nauwkeurig.

Opgave 14

Gegeven zijn de functies `g(x)=4 - x sqrt(x)` en `g(x)=2` .

a

Teken het gebied `G` dat door de grafieken van `f` en `g` , en de `y` -as wordt ingesloten.

b

Bereken de oppervlakte van het gebied `G` .

c

Bereken de lengte van de grafiek van `f` tussen `x=1` en `x=4` .

verder | terug