Exponentiële en logaritmische functies > Het getal e
123456Het getal e

Voorbeeld 1

Maak met je grafische rekenmachine de grafiek van .
Stel een vergelijking op van de raaklijn aan de grafiek van voor .
Los op: .

> antwoord

, dus .
Verder is .
De vergelijking van de raaklijn is daarom .

Om de ongelijkheid op te lossen, moet je de waarden van bepalen waarvoor

  • , dit geeft: .

  • , dit geeft: .

De oplossing van de gegeven ongelijkheid is .

Opgave 4

Bekijk Voorbeeld 1.

a

Stel de vergelijking van de raaklijn aan de grafiek van voor op.

b

Bekijk de oplossing van de gegeven ongelijkheid. Ga met behulp van de grafiek van na dat deze juist is.

c

Los op: .

Opgave 5

Los de volgende vergelijkingen algebraïsch op:

a

b

c

d

verder | terug