Exponentiële en logaritmische functies > Exponentiële functies
123456Exponentiële functies

Toepassen

Opgave 14C-14 methode
C-14 methode

Zowel in de atmosfeer als in levende organismen bevindt zich een bepaald percentage aan radioactieve koolstof C-14. Zodra een organisme sterft vindt er geen uitwisseling met de koolstof uit de atmosfeer meer plaats. Het percentage C-14 neemt vanaf dat moment exponentieel af met een halveringstijd van ongeveer jaar. Omdat alle levende organismen eenzelfde gehalte aan C-14 hebben, stelt dit ons in staat de ouderdom te bepalen van natuurlijke materialen als perkament, leren kleding, houten palen en dergelijke.
Het gehalte aan C-14 is gegeven als percentage van het gehalte in levende organismen. is de tijd in jaren met op het moment dat het organisme is gestorven.

a

Stel een formule op voor van de vorm . Bereken in zes decimalen nauwkeurig.

b

Van de Dode-Zeerollen is het gehalte aan C-14 nog %. Hoe oud zijn ze?

c

Van een mummie is nog % van het gehalte aan C-14 over. Hoe oud is die mummie?

d

Van een Indianensandaal uit een grot in Amerika is nog % van het gehalte aan C-14 over. Hoe oud is die sandaal?

verder | terug