Exponentiële en logaritmische functies > Logaritmische functies
123456Logaritmische functies

Inleiding

Je kunt functies van de vorm differentiëren. En met behulp daarvan leer je nu logaritmische functies differentiëren. Daarbij maak je gebruik van de definitieformules van logaritmen.

Je leert in dit onderwerp:

  • de afgeleide van een logaritmische functie bepalen;

  • van dergelijke functies de hellingen, de extremen en de buigpunten berekenen.

Voorkennis:

  • exponenten en logaritmen gebruiken;

  • differentiëren met alle basisregels en dit toepassen bij het berekenen van hellingen, extremen en buigpunten;

  • de afgeleide van bepalen.

verder | terug