Exponentiële en logaritmische functies > Logaritmische functies
123456Logaritmische functies

Toepassen

Opgave 14Geluidsdrukniveau
Geluidsdrukniveau

Voor het geluidsdrukniveau geldt de formule:

Hierin is de geluidsintensiteit in W/m2 (Watt per m2). De grootheid wordt veel gebruikt om geluidshinder te meten. Hij wordt uitgedrukt in decibel (dB).

a

Bij de gehoorgrens () is de geluidsintensiteit W/m2. Bij de pijngrens is de geluidsintensiteit W/m2. Bereken het geluidsdrukniveau bij de pijngrens.

Op een bepaalde afstand produceren twee personenauto’s elk een geluidsdrukniveau van dB. Nu kun je hun gezamenlijke geluidsdrukniveau niet krijgen door beide afzonderlijke geluidsdrukniveaus op te tellen. Dat kan echter wel met hun afzonderlijke geluidsintensiteiten.

b

Bereken met behulp daarvan hun gezamenlijke geluidsdrukniveau.

De geluidshinder in de buurt van een snelweg hangt onder meer af van de afstand tot die weg. Voor niet te grote afstanden (van ongeveer m tot m) wordt de formule: gebruikt, waarin de afstand tot de as van de weg in m is en het geluidsdrukniveau in dB is. is het geluidsdrukniveau van het verkeer op de as van de weg.

c

Als op m een geluidsdrukniveau van dB wordt gemeten, hoe groot is dan het geluidsdrukniveau op m afstand van die weg?

d

Op welke afstand van die weg is het geluidsdrukniveau dB?

e

Geef de formule voor als functie van als dB.

verder | terug