Exponentiële en logaritmische functies > Logaritmische functies
123456Logaritmische functies

Verkennen

Opgave V1

Je ziet hier de grafiek van en die van de bijbehorende afgeleide. Het gaat daarbij echter om benaderingen...

a

Breng zelf de afgeleide van (bij benadering) in beeld.

b

Waarom heeft de grafiek van deze afgeleide bij een verticale asymptoot?

c

De grafiek van de afgeleide heeft ook een horizontale asymptoot. Welke?

d

Kun je een functievoorschrift voor de afgeleide verzinnen?

verder | terug