Goniometrische functies > Goniometrische formules
123456Goniometrische formules

Inleiding

Je hebt gezien dat goniometrische functies soms periodiek zijn, maar soms ook niet. En af en toe lijkt een op het oog lastige functie een zuivere sinusoïde als grafiek op te leveren. Om aan te tonen dat er dan ook echt van een sinusoïde sprake is, moet je het functievoorschrift kunnen herschrijven. En daarvoor heb je een aantal eigenschappen van sin, cos en tan nodig: de goniometrische formules.

Je leert in dit onderwerp:

  • de goniometrische formules (symmetrieformules, somformules, verdubbelingsformules, enz.) kennen;

  • hoe je de goniometrische formules uit elkaar kunt afleiden;

  • de goniometrische formules gebruiken bij het herschrijven van functievoorschriften en het oplossen van vergelijkingen.

Voorkennis:

  • werken met sinusoïden en vergelijkingen met sinus en cosinus oplossen;

  • goniometrische functies met de grafische rekenmachine onderzoeken;

  • werken met de functie `y=tan(x)` .

verder | terug