Goniometrische functies > Goniometrische formules
123456Goniometrische formules

Verwerken

Opgave 11

Als je de sinusoïden en van elkaar aftrekt, krijg je de grafiek van de functie .

a

Toon aan dat een sinusoïde is.

b

Bereken met behulp van je formule bij a de toppen en de nulpunten van de grafiek van .

c

Los algebraïsch op op: . (Benaderingen in twee decimalen nauwkeurig.)

Opgave 12

Met domein is gegeven de functie .

a

Bepaal de nulpunten van deze functie met de grafische rekenmachine.

b

Laat zien dat je het voorschrift van deze functie kunt herschrijven tot .

c

Bereken nu de nulpunten exact.

d

Los algebraïsch op: .

Opgave 13

Met domein is gegeven de functie .

a

Bereken algebraïsch de nulpunten van deze functie.

b

Breng de grafiek in beeld en bepaal de toppen.

c

Welke asymptoten heeft de grafiek?

d

Los algebraïsch op: .

Opgave 14

Los de volgende vergelijkingen algebraïsch op.

a

b

c

d

e

f

Opgave 15

Gegeven zijn de functies , en .

a

Onderzoek met je grafische rekenmachine of de functie een sinusoïde zou kunnen zijn.

b

Toon algebraïsch aan dat een sinusoïde is.

c

Los algebraïsch op: .

verder | terug