Goniometrische functies > Goniometrische formules
123456Goniometrische formules

Voorbeeld 2

Leid de verdubbelingsformules af uit de somformules.
Stel ook een vergelijkbare formule op voor .

> antwoord

Neem .
Kies en .
Je vindt: .

Neem .
Kies en .
Je vindt: .
M.b.v. kun je de twee andere formules voor uit de voorgaande afleiden.

.
Deel je nu teller en noemer van deze breuk door , dan krijg je:
.

Opgave 7

In Voorbeeld 2 worden de verdubbelingsformules afgeleid.

a

Leid alle drie de formules voor af die ook in de Theorie worden genoemd.

b

Leid zelf de formule voor af.

c

Welke formule kun je afleiden voor ?

verder | terug