Goniometrische functies > Goniometrische formules
123456Goniometrische formules

Voorbeeld 3

Los op op: .

> antwoord

Maak eerst de grafiek van op .

Vervolgens los je op: .
Dit kun je op twee manieren doen:

 • Je gebruikt .
  Dan krijg je .
  Ontbinden geeft: .
  En zo vind je: .
  Oplossingen: .

 • Je kunt ook meteen de vergelijking schrijven als .
  Dan vind je: .
  Dit geeft: en dus . Dit geeft op dezelfde vijf oplossingen.

De oplossing van de ongelijkheid wordt: .

Opgave 8

In Voorbeeld 3 wordt de vergelijking op twee manieren opgelost.

a

Bij welke van beide manieren wordt gebruik gemaakt van symmetrie? Bij welke stap in de oplossing?

b

Bij de andere methode wordt een verdubbelingsformule gebruikt. Bij welke stap in de oplossing?

Opgave 9

Los algebraïsch op in : . Geef benaderingen in twee decimalen nauwkeurig.

verder | terug