Goniometrische functies > Goniometrische formules
123456Goniometrische formules

Verkennen

Opgave V1

Om eigenschappen van sinus, cosinus en tangens af te leiden moet je kijken naar hun definities in de eenheidscirkel:Hier zie je en in één figuur.

a

Leg uit waarom .

b

Welk verband is er tussen en ?

c

Kun je nog meer van dit soort symmetrieformules afleiden?

d

Denk ook eens aan de stelling van Pythagoras. Kun je iets zeggen over ?

verder | terug