Goniometrische functies > Goniometrische formules
123456Goniometrische formules

Testen

Opgave 16

Gegeven zijn de functies , en . Neem voor al deze functies als domein .

a

Toon aan dat de grafiek van een zuivere sinusoïde is.

b

Bepaal algebraïsch alle toppen en nulpunten van .

c

Los algebraïsch op: .

Opgave 17

Los de volgende vergelijkingen algebraïsch op. (Eventuele benaderingen in drie decimalen nauwkeurig.)

a

b

c

d

verder | terug