Goniometrische functies > Goniometrische formules
123456Goniometrische formules

Testen

Opgave 16

Gegeven zijn de functies `y_1 = sin(2x) + 1/2` , `y_2 = sin(2x + 1/4 pi)` en `y_3 = y_2 - y_1` . Neem voor al deze functies als domein `[text(-)pi, pi]` .

a

Toon aan dat de grafiek van `y_3` een zuivere sinusoïde is.

b

Bepaal algebraïsch alle toppen en nulpunten van `y_3` .

c

Los algebraïsch op: `y_3 ≥ 0` .

Opgave 17

Los de volgende vergelijkingen algebraïsch op. (Eventuele benaderingen in drie decimalen nauwkeurig.)

a

`sin(x) = cos(x)`

b

`sin(2x) = cos(x)`

c

`cos^2(x) = sin^2(x)`

d

`cos(x + 1/6 pi) + sin(x - 1/6 pi) = 1/2`

verder | terug