Goniometrische functies > Harmonische trilling
123456Harmonische trilling

Inleiding

Als iemand muziek maakt hoor je tonen. Die tonen ontstaan meestal door trilling van een snaar, of van lucht in een of andere holte. Trillingen kun je goed zien door te kijken naar een trillende snaar. De hoogte van de toon hangt af van de lengte van de snaar: hoe vaker hij per seconde trilt, hoe hoger de toon. De centrale A van de piano trilt met 440 Hz (hertz = trillingen per seconde). Het is een voorbeeld van een combinatie van meerdere harmonische trillingen.

Je leert in dit onderwerp:

  • harmonische trillingen beschrijven m.b.v. sinusoïden;

  • uitdrukkingen van de vorm `asin(x)+bcos(x)` herleiden tot een sinusoïde.

Voorkennis:

  • de somformules en de formules van Simpson voor goniometrische functies gebruiken;

  • werken met sinusoïden;

  • goniometrische functies differentiëren.

verder | terug