Functieonderzoek > Symmetrie
12345Symmetrie

Toepassen

Opgave 16Kansdichtheidsfunctie
Kansdichtheidsfunctie

Een normaal verdeelde stochast met gemiddelde en standaardafwijking heeft een zogeheten kansdichtheidsfunctie, gegeven door:

De grafiek van deze functie heet de normaalkromme. De oppervlakte van het gebied onder deze normaalkromme begrensd door twee waarden van is het percentage van de totale oppervlakte onder de normaalkromme dat dit gebied beslaat.

Op een middelbare school wordt de reistijd naar school in minuten onder de leerlingen onderzocht.
Deze reistijd blijkt normaal verdeeld te zijn met en . Toon aan dat de bijbehorende kansdichtheidsfunctie symmetrisch is.

Opgave 17Symmetrie functie en afgeleide
Symmetrie functie en afgeleide

Toon aan dat als de grafiek van een functie puntsymmetrisch is in , de grafiek van de afgeleide lijnsymmetrisch is in .

verder | terug