Functieonderzoek > Symmetrie
12345Symmetrie

Verwerken

Opgave 10

Gegeven is: .

a

Toon aan dat de grafiek van lijnsymmetrisch is in .

b

Toon aan dat de grafiek van puntsymmetrisch is in .

Opgave 11

Gegeven is de functie: .
Toon aan dat de grafiek van symmetrisch is ten opzichte van de lijn .

Opgave 12

Gegeven is de functie:

a

Plot de grafiek van .

b

In welke lijn is de grafiek van symmetrisch?

c

Bewijs deze symmetrie.

Opgave 13

Toon aan dat de grafiek van de functie puntsymmetrisch is.

Opgave 14

Bewijs dat de grafiek van een vorm van symmetrie heeft.

Opgave 15

Een functie wordt voor gegeven door: .
De grafiek van is puntsymmetrisch in .
Geef het functievoorschrift van voor , en controleer dat de grafiek van puntsymmetrisch is in .

verder | terug