Functieonderzoek > Symmetrie
12345Symmetrie

Verkennen

Opgave V1

Gegeven is de functie `f(x)=sin^2(x)` .

a

Breng de grafiek van `f` in beeld.

b

Toon aan dat de grafiek van `f` symmetrisch is ten opzichte van de lijn `x=0` .

verder | terug