Functieonderzoek > Symmetrie
12345Symmetrie

Verkennen

Opgave V1

Gegeven is de functie .

a

Breng de grafiek van in beeld.

b

Toon aan dat de grafiek van symmetrisch is ten opzichte van de lijn .

c

Is de grafiek van ook puntsymmetrisch?

verder | terug