Functieonderzoek > Symmetrie
12345Symmetrie

Testen

Opgave 24

Gegeven is de functie:

a

Plot de grafiek van .

b

Bepaal of de grafiek van lijn- of puntsymmetrisch is.

c

Bewijs dat de grafiek van symmetrisch is.

verder | terug