Functieonderzoek > Symmetrie
12345Symmetrie

Testen

Opgave 18

Gegeven is de functie: .

a

Plot de grafiek van .

b

Bepaal of de grafiek van lijn- of puntsymmetrisch is.

c

Bewijs dat de grafiek van symmetrisch is.

Opgave 19

Gegeven is de functie: .
Toon aan dat de grafiek van puntsymmetrisch is ten opzichte van het punt .

verder | terug