Functieonderzoek > Symmetrie
12345Symmetrie

Testen

Opgave 24

Gegeven is de functie: `f(x)=ln(1-x^2)`

a

Plot de grafiek van `f(x)` .

b

Bepaal of de grafiek van `f` lijn- of puntsymmetrisch is.

c

Bewijs dat de grafiek van `f` symmetrisch is.

verder | terug