Functieonderzoek > Raakproblemen
12345Raakproblemen

Verwerken

Opgave 9

Bewijs dat de grafieken van en elkaar loodrecht snijden.

Opgave 10

Gegeven is de functie: .
Er is een lijn door die de grafiek van raakt.
Stel daarvan de vergelijking op.

Opgave 11

De grafiek van snijdt de -as in twee punten.

a

Bereken algebraïsch of de raaklijnen aan in de twee snijpunten met de -as loodrecht op elkaar staan.

b

Stel een vergelijking op van de scheve asymptoot.

c

Onderzoek of de grafiek van een raaklijn heeft die de scheve asymptoot loodrecht snijdt.

Opgave 12

Onder welke hoek snijden de grafieken van en elkaar?

Opgave 13

Gegeven is de functie: .
Er zijn twee lijnen en door punt die de grafiek van loodrecht snijden en een positieve helling hebben.
Stel de vergelijking op van die lijnen. Rond indien nodig af op twee decimalen.

verder | terug