Functieonderzoek > Raakproblemen
12345Raakproblemen

Verkennen

Opgave V1

Hier zie je de grafieken van de functies en met op beide assen dezelfde schaalverdeling. Als je beide grafieken bekijkt, zie je dat ze twee gemeenschappelijke punten hebben. In raken beide grafieken elkaar.

a

Wat wordt bedoeld met de uitspraak "beide grafieken raken elkaar" ?

b

Aan welke voorwaarden moet worden voldaan als de grafieken van twee functies elkaar raken? Bewijs dat de twee gegeven functies elkaar raken.

c

De grafieken van beide functies snijden elkaar ook nog in een ander punt dan in het gemeenschappelijke raakpunt. Bereken de coördinaten van dit andere snijpunt.

d

Onder welke hoek snijden en elkaar in dat punt?
Waarom zie je die hoek alleen in een cartesisch assenstelsel?

verder | terug